Giỏ hàng

FELIZ PLASTIC


Bài viết gần đây


Tuyển dụng

Tuyển dụngNgày: 17-09-2017 bởi: Lê Đức Hiệp

Tuyển dụng

Tổng quan nội bộ Nestle

- Trong một tổ chức có cấu trúc phẳng như Nestlé, cách phát triển sự nghiệp theo chiều dọc (theo cấp bậc) được bổ sung và dần thay thế bởi sự phát triển theo chiều rộng, được thúc đẩy bằng việc gặt hái thêm nhiều kỹ năng mới. Với quy mô của một Tập đoàn toàn cầu, Nestlé mang đến cho nhân viên cơ hội phát triển tài năng đến mức tối đa, nhờ vào mạng lưới hoạt động không biên giới.

- Ngoài các kỹ năng và hiểu biết chuyên môn, năng lực và mong muốn áp dụng các nguyên tắc của công ty cũng là tiêu chí chính để bạn thăng tiến trong công ty, bất kể nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, sắc tộc, giới tính hoặc độ tuổi.

Lương và Phúc lợi

Nestlé mang đến cho nhân viên một hệ thống lương và phúc lợi năng động cạnh tranh với thị trường về mọi phương diện, bao gồm lương, các khoản thưởng ngắn hạn và / hay dài hạn, các phúc lợi bổ sung cho lương hay phúc lợi xã hội.

chinhsachnhansu2.jpg

Job Description:
Operation Management of production lines:
• Ensure Health & Safety conditions for a Safe Working Environment
• Ensure that finished products are consistently manufactured according to standards of quality, on time, and meeting consumer expectations
• Manage Production effectively through operational reviews and use Standard Routines to ensure sustainable results and drive continuous improvement to deliver breakthrough results.
• Ensure the timely launch of new or renovated products to the Markets as per agreement with the business.
• Develop and deploy the Capability Development for own team to ensure the team member are fulfilled required skills, and also develop team members for back up positions to ensure running production lines smoothly.
• Lead the peers to deploy the action plan or requirement from Pillar or other committees.
• Plan for peers closing skill gaps of which are defined according to TPM (Total performance Management) phases.
• To grant co-operation to concerned Department for trials: new product development, line modification.
• Other tasks assigned by line manager
Job Requirements:
• Education requirement: Bachelor’s degree in Mechanic/ Mechatronics/ Electricity/Industrial System Engineering and other related majors.
• Fresh graduate or 1-2 year experience
• Good English
• Logical thinking, eager to learn, people development, dare to challenge
• Leadership potential to lead a big team
• Ready to work in shift, 6 days/ week, 3 shifts (8 hours/ shift), shuttle bus from HCM to Bien Hoa.