Giỏ hàng

Công ty TNHH Feliz Plastic Vietnam

30A đường số 1, KP3, Phường Bình Thuận, Q7, Tp.HCM

Tel: +84.28.6657.9140 ; Fax: +84.28.6657.9140

Email : info@felizplastic.com.vn

Website: www.felizplastic.com.vn

Liên hệ với chúng tôi